Home » Informacije » Primjeri » Asseco » Asseco – poljski – demo

Asseco – poljski – demo

Informacje ogólne

Grupa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Powstaliśmy w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań i bazy klientów dziewięciu wiodących w swoich segmentach rynku firm działających w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Od początku działalności nasze Spółki Zależne koncentrowały się na rozwoju własnych rozwiązań informatycznych, w swoich segmentach rynku.

Stworzenie naszej Grupy jest wynikiem zbieżnej strategii Grupy Asseco Poland S.A. i Wspólników Mniejszościowych Spółek Zależnych. Stanowimy dla Grupy Asseco Poland S.A. trzeci główny geograficzny filar działalności, po działalności na rynku polskim oraz działalności Grupy Asseco Slovakia. Rozpoczęcie działalności w regionie Europy Południowo-Wschodniej przez naszą Grupę było podyktowane szybszym niż w innych krajach Europy tempem rozwoju rynku informatycznego.

Obecnie nasza Grupa prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego:
rozwiązania i usługi dla sektora bankowego
rozwiązania z obszaru uwierzytelniania
dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych
rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz
usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego
bramka płatności
Obecnie Grupa Asseco SEE zatrudnia 1317 pracowników.

 

 

Comments are closed.