Category Archives: SEO optimizacija

SEM oglašavanje putem internet tražilica

off

  Oglašavanje putem internet tražilica (eng. search engine marketing – SEM) je forma internet marketinga koja promovira web stranice oglašivača kroz pojačanu vidljivost na internet pretraživačima. Ova forma oglašavanja je izrazito korisna ako web stranice nisu optimizirane ili je zbog visoke koncentracije konkurencije na ciljanim ključnim riječima teško postići visoki rang na rezultatima pretraživanja. Cijena […]

Post Tagged with :
Continue Reading...

Optimizacija web stranice – Wikipedija

off

Optimizacija web stranice (eng. Search engine optimization – SEO) oglašivača za internet tražilice sastoji se od čitavog niza strategija koje su usmjerene ka podizanju organske posjećenosti stranice za internet tražilice kroz povećanje ranga na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi. Što je određena web stranica bolje pozicionirana na internet tražilicama za željene ključne riječi to […]

Post Tagged with : ,
Continue Reading...

Optimizacija web stranica za tražilice – SEO

off

Kratica SEO nastala je od engleskih riječi Search Engine Optimization a odnosi se na optimizaciju internet stranica za tražilice. Svrha većine internet stranica je informiranje na način da postanu dostupne na  internetu, da ih kroz web tražilice može pronaći što veći broj ljudi, potencijalni korisnici stranica, poslovni partneri, kupci proizvoda ili usluga itd. SEO je […]

Continue Reading...