Category Archives: Internet

Elektronička pošta Wikipedija

off

Elektronička pošta, e-pošta ili e-mail (eng. electronic mail) prijenos je tekstualnih poruka (moguće je prilagati i dokumente koji nisu tekstualni) putem komunikacijskih mreža, najčešće Interneta.   Klijent e-pošte Za čitanje (i slanje) elektroničke pošte rabimo programe koje zovemo klijenti e-pošte. Ti programi mogu biti tekstualni (npr. mutt, elm, alpine) ili grafički (npr. Mozilla Thunderbird, Microsoft […]

Post Tagged with : ,
Continue Reading...

E-tržište

off

  Elektronička tržišta su tržišta podržana tehnološkom infrastrukturom (osovna infrastruktura je Internet) koja omogućuje razmjenu dobara i usluga u raznim fazama provođenja poslovnih transakcija.   Obilježja E-tržište okuplja na istom mjestu kupce i prodavače (ponuđače). Ono omogućuje: približavanje kupaca i prodavača (informacije o ponudi proizvoda, pretraživanje, određivanje cijene) provođenje poslovnih transakcija (logistika i nabava, plaćanje, […]

Post Tagged with :
Continue Reading...

Datoteka – Wikipedija

off

Datoteka u računarstvu je skup binarnih podataka, koji su spremljeni na medij dostupan programu za čitanje ili za promjenu.   Datoteke i sadržaj Operacijski sustav datoteke gleda kao niz binarnih podataka, dok na razini programa ovaj binarni podatak može se pretvoriti u: znak, broj, sliku, zvuk, izvorni program, izvršni program, itd. Unutar operacijskog sustava korisničke […]

Post Tagged with :
Continue Reading...

E-poslovanje

off

Elektroničko poslovanje ili E-business (engl.) sustav je izvršavanja svih elemenata poslovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektroničkim putem, odnosno stvaranje dodatnih vrijednosti koristeći se ICT tehnologijama. Obilježja Elektroničkim poslovanjem povećava se tržišna konkurentnost i ostvaruju značajne uštede u odvijanju i obradi poslovnih procesa. Informacijska tehnologija omogućuje da se elektroničkim poslovanju dade aktivna uloga u poboljšanju kvalitete i […]

Post Tagged with :
Continue Reading...

World Wide Web

off

  World Wide Web (skraćeno WWW, W3, ili samo Web, naziv dolazi iz engleskog jezika a može se prevesti kao ‘svjetska mreža’; u engleskom riječ web ima značenje razgranate i isprepletene mreže poput paučine) je jedna od najkorištenijih usluga Interneta koja omogućava dohvaćanje hipertekstualnih dokumenata. Dokumenti mogu sadržavati tekst, slike i multimedijalne sadržaje a međusobno […]

Continue Reading...

Web server Wikipedija

off

Web server je računalo na kojem se nalaze web stranice. Kako je pristup svakom računalu određen portovima (ulazima) koji su predstavljeni brojevima, tako je i pristup web serveru određen portom. Port za pristup web serveru je 80. Svaki server ima IP adresu, tako da kada se neka stranica posjećuje, odnosno neki server, zapravo se posjećuje […]

Post Tagged with :
Continue Reading...

HTML Wikipedija

off

  HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost […]

Post Tagged with :
Continue Reading...

Internetske stranice – Wikipedija

off

Internetske stranice ili mrežne stranice (ranije često www stranice) sastoje se od niza HTML/XHTML dokumenata kojima se može pristupiti uz pomoć Internetskog preglednika (browsera). Web je jedan od servisa Interneta, koji upravo služi za prezentaciju internetskih stranica pomoću HTTP/HTTPS protokola. Usporedbe radi još neki poznatiji internetski servisi su elektronička pošta i FTP, ali i ssh, […]

Post Tagged with : ,
Continue Reading...

Internet – Wikipedija

off

  Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola (internetski protokol = IP). To je “mreža svih mreža” koja se sastoji od milijuna kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmjenjuju informacije i usluge kao što su elektronička pošta, chat i prijenos datoteka te […]

Post Tagged with :
Continue Reading...

SEM oglašavanje putem internet tražilica

off

  Oglašavanje putem internet tražilica (eng. search engine marketing – SEM) je forma internet marketinga koja promovira web stranice oglašivača kroz pojačanu vidljivost na internet pretraživačima. Ova forma oglašavanja je izrazito korisna ako web stranice nisu optimizirane ili je zbog visoke koncentracije konkurencije na ciljanim ključnim riječima teško postići visoki rang na rezultatima pretraživanja. Cijena […]

Post Tagged with :
Continue Reading...